Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65476
Title: Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên
Authors: Đặng Thùy Dung
Keywords: Miền núi
Khu vực Trị - Thiên
Điều kiện tự nhiên
Du lịch
Abstract: Luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu và sử dụng phương pháp xác định trọng số theo ma trận tam giác nhằm đánh giá tổng hợp mức độ thuận lợi của tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch. Vận dụng vào đánh giá cho 2 loại hình du lịch (du lịch thiên nhiên, du lịch văn hoá) theo các tiểu vùng và 13 điểm du lịch ở lãnh thổ nghiên cứu. Phân tích được những thành tựu và một số hạn chế trong khai thác tài nguyên du lịch cũng như các mô hình liên kết du lịch ở các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên dưới các góc độ quản lý nhà nước (quản lý ngành), công ty du lịch và du khách. Luận án đã thành lập được hệ thống bản đồ cho lãnh thổ miền núi Trị - Thiên ở tỷ lệ 1/50.000, bao gồm: bản đồ phân vùng địa lí tự nhiên; bản đồ phân loại sinh khí hậu; các bản đồ đ ánh giá thành phần, bản đồ đánh giá tổng hợp về điều kiện tự nhiên và tài nguyên cho phát triển 2 loại hình du lịch: du lịch thiên nhiên, du lịch văn hoá; bản đồ định hướng phát triển du lịch.
Advisor: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Khanh Vân
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 191 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • 4. THuy Dung Noi Dung_LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Thuy Dung TomTat_tiengviet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Thuy Dung Eng_Tom Tăt T.A.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6 Thuy Dung Trich yeu LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 442,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Thuy Dung Điểm mới_Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 179,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1. Thuy Dung Điểm mới_Eng_final.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 11,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.