Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65496
Title: Tập trung vào các giải pháp nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử
Authors: ĐT
Keywords: Chỉ số Chính phủ điện tử
Chính phủ điện tử
Abstract: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo về việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc và phê duyệt Đề án Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Bài viết trình bày việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử; Thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; và giám sát an toàn hệ thống công nghệ thong tin phục vụ Chính phủ điện tử
Issue Date: 2018-08-19
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.