Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorCao Văn Thống, Trần Duy Hưng-
dc.date.issued2018-07-13-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65525-
dc.description.abstractCông tác cán bộ có vị trí quan trọng, luôn được Đảng ta quan tâm chăm lo xây dựng từ khi thành lập đến nay. Trong công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Đảng quan tâm thực hiện.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectCông tác đào tạo cán bộvi
dc.subjectBồi dưỡng cán bộvi
dc.titleTiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mớivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.