Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thanh Hải-
dc.date.issued2021-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65654-
dc.description.abstractBầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở nước ta với những âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, xảo quyệt. Vì thế, cần nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động nhận diện kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động phá hoại bầu cử.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectNhận diệnvi
dc.subjectPhê phánvi
dc.subjectQuan điểm sai tráivi
dc.subjectBầu cử đại biểu Quốc hộivi
dc.subjectHội đồng Nhân dân các cấpvi
dc.titleNhận diện và phê phán quan điểm sai trái về bẩu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấpvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2021-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.