Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65660
Title: Quan hệ xuyên biên giới với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh (nghiên cứu thực tiễn tỉnh Tây Ninh)
Authors: Lý Văn Ngoan, Lê Minh Hiếu
Keywords: Quốc phòng
Xuyên biên giới
An ninh
Tây Ninh
Abstract: Cư dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ tộc người từ lâu đường biên giới quốc gia được hoạch định, một số tộc người bị chia tách trở thành công dân của hai quốc gia. Chính vì vậy, mối quan hệ hợp tác, trao đổi qua lại xuyên biên giới là một nhu cầu tất yếu khách quan. Bài viết khái quát mối quan hệ xuyên biên giới làm rõ những tác động nhiều mặt, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tuyến biên giới Tây Ninh (Việt Nam) - Campuchia.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.21.Quan he xuyen bien gioi_Dam bao quoc phong_an ninh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.