Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65848
Title: Tương lai nào cho Fintech tại Việt Nam? Nghiên cứu các trải nghiệm và nhu cầu của người tiêu dùng cá nhân
Authors: Nguyễn Thị Hoài Lê
Keywords: Fintech
Việt Nam
Khách hàng cá nhân
Dịch vụ tài chính
Người tiêu dùng
Abstract: Cùng với sự phát triển của thị trường các dịch vụ tài chính, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mọi thao tác chỉ "một chạm" từ điện thoại thông minh hay máy bảng đang làm Fintech trở nên ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, Fintech có phát triển đúng với tiềm năng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngoài yếu tố pháp lý thì nhân tố quan trọng nhất là các công ty này phải cải thiện và đa dạng hoá các tiện ích mà họ cung cấp để thúc đẩy người tiêu dùng cá nhân thay đổi thói quen, chuyển sang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Fintech. Bài viết cung cấp các kết quả khảo sát về đánh giá của người tiêu dùng cá nhân đối với các sản phẩm, dịch vụ này; đồng thời, gợi ý một số khía cạnh mà các công ty cung ứng dịch vụ Fintech có thể hướng tới.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 3(514) năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.