Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65867
Title: Phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay
Authors: Mai Thị Trang
Keywords: Giá trị văn hóa
Dân tộc thiểu số
Tây Nguyên
Phát triển bền vững
Abstract: Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng cả mặt ưu điểm và khuyết điểm thực hiện phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Đồng thời, khái quát những vấn đề đặt ra đối với phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Luận án đã đề xuất và luận giải ba nhóm giải pháp cơ bản, khả thi để phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay.
Advisor: Nguyễn Văn Tài, Mai Quang Hiện
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1 LUAN AN - Mai Trang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2 TOM TAT TIENG VIET - Mai Trang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 481,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3 TOM TAT TIENG ANH - Mai Trang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 361,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 THÔNG TIN MẠNG TIẾNG VIỆT - Mai Trang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 224,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 THÔNG TIN MẠNG TIẾNG ANH - Mai Trang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.