Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/65923
Title: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá tính chất vật liệu xúc tác Pt và hợp kim Pt có kích thước nanô trên nền vật liệu cacbon áp dụng làm điện cực trong pin nhiên liệu màng trao đổi ion
Authors: Đỗ Chí Linh
Issue Date: 2018-09-13
Type: Luận án, luận văn
Extent: 233 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Dong_gop_moi_cua_LA-TA-Do_Chi_Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31931
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_cua_LA-TV-Do_Chi_Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31931
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan_an_-_Do_Chi_Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31931
  • Size : 11,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_-English-Do_Chi_Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31931
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_TV-Do_Chi_Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31931
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.