Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66033
Title: Sàng lọc và biểu hiện gen mã hoá protein ức chế protease củacủa vi sinh vật liên kết hải miên Spheciospongia vesparium thu nhận tại vùng biển Miền Trung, Việt Nam.
Authors: Trần Thị Hồng
Issue Date: 2020-05-11
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Dong_gop_moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35142
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Toan_van_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35142
  • Size : 6,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35142
  • Size : 860,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35142
  • Size : 899,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35142
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.