Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66104
Title: Các nhân tố tác động đến vận dụng kế toán trách nhiệm và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành dệt may tại Việt Nam
Authors: Lý Phát Cường
Issue Date: 2021-11-30
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Diem_moi_LA_-_ENGLISH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38623
  • Size : 176,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem_moi_LA_-_VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38623
  • Size : 286,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan_an_cap_truong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38623
  • Size : 5,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_-_ENGLISH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38623
  • Size : 280,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_-_VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38623
  • Size : 320,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.