Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66190
Title: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc ở Miền Bắc Việt Nam.
Authors: Thái Thị Thái Nguyên
Issue Date: 2019-11-29
Type: Luận án, luận văn
Extent: 185 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Thương Mại
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Diem_moi_LATS_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34414
  • Size : 185,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem_moi_LATS_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34414
  • Size : 355,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan_an_Thai_Thi_Thai_Nguyen1.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34414
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_Tat_LATS_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34414
  • Size : 627,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_Tat_LATS_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34414
  • Size : 805,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.