Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66198
Title: Sự khó khăn và phức tạp của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông
Authors: Thái Văn Long, Trần Văn An
Keywords: Chủ quyền
Biển đông
Tranh chấp chủ quyền
Trung Quốc
Giàn khoan Hải Dương 981
Kinh tế
Vùng đặc quyền kinh tế
Quân sự
Quốc phòng
Abstract: Căng thẳng ở Biển Đông leo thang kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong bối cảnh tranh chấp đó, các quốc gia trong khu vực đều nâng cao cảnh giác, gia tăng sức mạnh quân sự, quốc phòng; quan hệ giữa Việt Nam với các nước liên quan trong giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bất kỳ một tính toán sai lầm, thiếu kiềm chế nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bài viết trình bày bối cảnh phức tạp của Biển Đông và khu vực và đối sách của Việt Nam.
Issue Date: 2016-05-18
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.