Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66220
Title: Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng Công Cường
Issue Date: 2014-09-17
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: ĐH Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN_HOAN_CHINH_DANGCONGCUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\20217\LUAN_AN_CONG_BO_BAO_VE_CAP_TRUONG
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_DIEM_MOI_LUAN_AN_TIENG_ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\20217\LUAN_AN_CONG_BO_BAO_VE_CAP_TRUONG
  • Size : 73,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_DIEM_MOI_LUAN_AN_TIENG_VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\20217\LUAN_AN_CONG_BO_BAO_VE_CAP_TRUONG
  • Size : 81,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_tieng_anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\20217\LUAN_AN_CONG_BO_BAO_VE_CAP_TRUONG
  • Size : 251,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\20217\LUAN_AN_CONG_BO_BAO_VE_CAP_TRUONG
  • Size : 338,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.