Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66307
Title: Trường đại học kiểm sát Hà Nội phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học
Authors: Trần Công Phàn
Keywords: Trường đại học Kiểm sát Hà Nội
Chất lượng đào tạo
Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Abstract: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát từ năm 2013. Trường là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của cơ sở giáo dục đại học và của Ngành. Từ khi trở thành trường đại học, ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và nghiên cứu khoa học như trước đây, Trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo cử nhân luật; xây dựng và phát triển tờ Tạp chí Khoa học Kiểm sát. Đây là những nhiệm vụ rất mới và cũng rất nặng nề. Trải qua 06 năm hoạt động, với quyết tâm của Lãnh đạo Viện, sự quan tâm của các đơn vị, các thế hệ cán bộ kiểm sát, sự cố gắng của Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, Trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bước đầu đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Ngành.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số 2 (28) năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.