Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66324
Title: PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI TÁI CẤU TRÚC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
Authors: Nguyễn Thị Hương
Issue Date: 2021-12-24
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • Diem_moi_cua_luan_an_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38835\Luan_an_Final_of_Huong
  • Size : 66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem_moi_cua_luan_an_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38835\Luan_an_Final_of_Huong
  • Size : 70,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LUAN_AN_SAU_PHAN_BIEN_KIN_24.12.21.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38835\Luan_an_Final_of_Huong
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_luan_an_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38835\Luan_an_Final_of_Huong
  • Size : 436,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_luan_an_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38835\Luan_an_Final_of_Huong
  • Size : 490,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.