Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66390
Title: Những nhân tố chủ yếu tác động đến môi trường an ninh và sự lựa chọn chiến lược quốc tế của Trung Quốc những năm tới
Authors: Trần Thọ Quang
Keywords: An ninh
Quốc tế
Chiến lược quốc tế
Trung Quốc
Môi trường an ninh
Chiến lước toan cầu
Mỹ
Nga
Ấn Độ
Nhật Bản
Triều Tiên
Đông Á
Abstract: Dự đoán diễn biến môi trường an ninh quốc gia là vô cùng quan trọng đối với an ninh lâu dài của một đất nước. Ở đây, bắt đầu từ những phán đoán về xu thế diễn biến của một số nhân tố có ảnh hưởng quyết định đối với môi trường an ninh của Trung Quốc để đưa ra một dự đoán có hệ thống về môi trường an ninh tổng thể của Trung Quốc. Vậy thì, trong tương lai 10-15 năm tới, nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc là gì? Đây chính là câu hỏi phải trả lời trước tiên khi tiến hành phân tích môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2016
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.