Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66611
Title: Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
Authors: Sẻng Thoong Unnang
Issue Date: 2016-04-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 187 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • NOIDUNGLUANAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\26428\luan_an_Sengthoong_Unnang
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_Luan_an.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\26428\luan_an_Sengthoong_Unnang
  • Size : 165 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_tieng_Viet-tieng_Anh.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\26428\luan_an_Sengthoong_Unnang
  • Size : 30,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.