Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66664
Title: Chính sách biển Đông của chính quyền Donald Trump và những vấn đề trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Thị Thanh Vân
Keywords: Pháp lý
Quan hệ Việt Mỹ
Donald Trump
Mỹ
Chủ quyền biển đảo
Châu Á
Thái Bình Dương
Biển Đông
Abstract: Sau hơn một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã có những điều chỉnh căn bản trong chiến lược toàn cầu và chính sách đối với từng khu vực. Đối với Việt Nam, điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ có những tác động quan trọng trên nhiều phương diện, trước hết là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. Do vậy, Việt Nam cần có các đối sách phù hợp để tận dụng cơ hội, chủ động ứng phó, không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Bài viết trình bày chính sách Biển Đông của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump; Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt Nam; Xử lý quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2018
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.