Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66715
Title: Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - Nghiên cứu ở một số nền kinh tế châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Lê Việt An
Issue Date: 2020-10-28
Type: Luận án, luận văn
Extent: 13 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_LeVietAn.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36262
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeVietAn_E.Docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36262
  • Size : 15,25 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • LA_LeVietAn_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36262
  • Size : 340,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeVietAn_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36262
  • Size : 440,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeVietAn_V.Docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36262
  • Size : 15,68 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.