Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66716
Title: Xây dựng lòng tin trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo hiện nay
Authors: Bùi Đức An
Keywords: Biển đảo
Chủ quyền biển đảo
Tranh chấp chủ quyền
Quần đảo Trường Sa
Bảo vệ chủ quyền
Gìn giữ hòa bình
Biển Đông
Abstract: Trong những năm gần đây, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nói chung và tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở Quần đảo Trường Sa nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp, khó đoán định, tiểm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến môi trường hòa bình ổn định trong khu vực. Tìm kiếm và đề xuất những giải pháp giải quyết tranh chấp giữa các bên ở Quần đảo Trường Sa là một trong những vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra “va chạm”, xung đột, bảo vệ tối đa chủ quyền, lợi ích của Việt Nam ở khu vực Quần đảo Trường Sa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới. Một trong những giải pháp được các nước đặc biệt quan tâm hiện nay là xây dựng lòng tin giữa các bên có tranh chấp chủ quyền ở Quần đảo Trường Sa. Bài viết trình bày Tầm quan trọng của lòng tin và thực trạng, giải pháp xây dựng lòng tin.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2020
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.