Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66721
Title: Tác động của một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Ngô Khánh Huyền
Issue Date: 2021-11-17
Type: Luận án, luận văn
Extent: 13 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NgoKhanhHuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38537
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NgoKhanhHuyen_E.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38537
  • Size : 41 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • LA_NgoKhanhHuyen_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38537
  • Size : 286,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NgoKhanhHuyen_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38537
  • Size : 417,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NgoKhanhHuyen_V.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38537
  • Size : 51,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.