Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66728
Title: Quản lý hoạt động học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Văn Định
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Hoạt động học tập
Trường trung học phổ thông
Học sinh
Abstract: Luận án đã tổng quan các vấn đề cơ bản, những quan điểm tiến bộ trong lịch sử giáo dục về hoạt động học tập và quản lý hoạt động học tập của học sinh cấp học trung học phổ thông; luận án góp phần làm sáng tỏ các khái niệm liên quan đến hoạt động học tập và quản lý hoạt động học tập ở cấp học trung học phổ thông. Luận án đã nghiên cứu, khảo sát làm rõ thực trạng chất lượng giáo dục trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức thấp so với cả nước; chỉ ra thực trạng các chủ thể quản lý hoạt động học tập đã bộc lộ những hạn chế về năng lực quản lý và điều hành; thực trạng học sinh trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long chưa nắm vững các kỹ năng học tập và kỹ năng quản lý hoạt động học tập của bản thân. Từ thực trạng đó, luận án đề xuất 5 biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long: (1) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông; (2) Phát huy vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng trường trung học phổ thông; (3) Bồi dưỡng năng lực học tập cho học sinh trường trung học phổ thông; (4) Quản lý hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị học tập trường trung học phổ thông; (5) Huy động các nguồn lực của xã hội vào quản lý hoạt động dạy học.
Advisor: Võ Văn Nam, Nguyễn Văn Đệ
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 231 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1_Toan van Luan an_Nguyen Van Dinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2_Tom tat Luan an_Nguyen Van Dinh_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 561,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3_Tom tat Luan an_Nguyen Van Dinh_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 541,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.