Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66750
Title: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Lệ Huyền
Issue Date: 2020-09-23
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS_-_NGUYEN_THI_LE_HUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36025
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG_TIN_DIEM_MOI_(TIENG_ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36025
  • Size : 9,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG_TIN_DIEM_MOI_(TIENG_VIET).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36025
  • Size : 138,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLATS_-_NGUYEN_THI_LE_HUYEN_(TIENG_ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36025
  • Size : 767,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLATS_-_NGUYEN_THI_LE_HUYEN_(TIENG_VIET).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36025
  • Size : 862,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.