Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66874
Title: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Hương
Issue Date: 2018-03-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 224 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_an_-_Nguyen_Thi_Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30909\Nguyen_Thi_Huong_-_QLDD
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_luan_an_-_Nguyen_Thi_Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30909\Nguyen_Thi_Huong_-_QLDD
  • Size : 837,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_LA_tieng_Anh_-_Nguyen_Thi_Huong.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30909\Nguyen_Thi_Huong_-_QLDD
  • Size : 12,8 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_LA_tieng_Viet_-_Nguyen_Thi_Huong.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30909\Nguyen_Thi_Huong_-_QLDD
  • Size : 43,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.