Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67011
Title: Moody’s: Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam sẽ hỗ trợ môi trường hoạt động của các ngân hàng
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Moody’s
Kinh tế
Ngân hàng
Tăng trưởng kinh tế
Abstract: Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa điều chỉnh triển vọng 12-18 tháng kế tiếp đối với hệ thống ngân hàng ở Việt Nam từ mức “tích cực” sang “ổn định”. Bài viết phân tích những thành tựu đã đạt được và thách thức Việt Nam cần phải vượt qua để đảm bảo tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Issue Date: 2018-11-09
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.