Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67049
Title: Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam thêm một năm khởi sắc, tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Ngân hàng Thế giới
Kinh tế
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế vĩ mô
Abstract: Bài viết đã phân tích tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới. Đà tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn được đẩy mạnh và thương mại toàn cầu đang hồi phục; thu nhập tăng lên và tỷ lệ nghèo giảm xuống, nền kinh tế Việt Nam có thêm một năm khởi sắc và tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô nhìn chung ổn định.
Issue Date: 2017-12-11
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.