Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67056
Title: Phát huy các yếu tố thuận lợi, khắc phục những khó khăn, hạn chế cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế
Tăng trưởng
Kinh tế - xã hội
Kế hoạch
Abstract: Bài viết đã phân tích những triển vọng nhiều thuận lợi mà kinh tế Việt Nam đã có, những khó khăn, trở ngại cần vượt qua trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-02-18
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.