Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67343
Title: Đối chiếu thành ngữ Việt-Anh về tình yêu, hôn nhân và gia đình
Authors: Nghiêm Thị Bích Diệp
Issue Date: 2022-04-04
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NghiemThiBichDiep.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39412
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • QD_NghiemThiBichDiep.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39412
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NghiemThiBichDiep.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39412
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.