Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67352
Title: Quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015
Authors: Nguyễn Bá Cường
Issue Date: 2021-01-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenBaCuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36801
  • Size : 3,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenBaCuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36801
  • Size : 367,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.