Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67353
Title: Quá trình hình thành và phát triển của cơ chế Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng từ năm 1992 đến năm 2012
Authors: Nguyễn Chung Thủy
Issue Date: 2022-03-29
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenChungThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39376
  • Size : 4,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenChungThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39376
  • Size : 196,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.