Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67388
Title: Trạng thái ngôn ngữ các dân tộc thuộc nhóm Khơ - Mú ở Việt Nam
Authors: Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
Keywords: Dân tộc thiểu số
Đa ngữ
Ngôn ngữ bị mai một
Nhóm ngôn ngữ Khơ-mú
Trạng thái ngôn ngữ
Abstract: Mục đích của bài viết này là chỉ ra những điểm chung và riêng trong trạng thái ngôn ngữ của các dân tộc ở Việt Nam thuộc nhóm ngôn ngữ Khơ-mú (Khmuic) gồm: Khơ-mú, Xinh Mun, Kháng, Ơ Đu. Những điểm chung: Đây là những ngôn ngữ rất gần gũi về cội nguồn, hiện giữ lại được trạng thái “cổ” của các ngôn ngữ đơn lập. Hiện tượng đa ngữ (phổ biến là song ngữ) phổ biến ở tất cả các dân tộc thiểu số nhóm Khơ-mú: Tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ các dân tộc này - tiếng Thái, tiếng Lào... Tuy nhiên, hiện tượng đa ngữ này lại thường là bất bình đẳng. Những điểm riêng biệt: Dân tộc Kháng nói bằng 2 ngôn ngữ. Ngôn ngữ các dân tộc Khơ-mú, Xinh Mun, Kháng có nguy cơ thất truyền cao; Ơ Đu đang có nguy cơ mất hoàn toàn bản sắc văn hóa truyền thống, trong đó có ngôn ngữ tộc người (chuyển sang nói tiếng Thái hoặc Khơ-mú). Có thể xem đây là một trường hợp nghiên cứu về trạng thái ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDT.1.20.Trang thai ngon ngu dan toc_Kho Mu_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.