Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67441
Title: Vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn Thị Vân Lam
Keywords: Người có uy tín
Đồng bào dân tộc thiểu số
Đak Lak
Khu vực Tây Nguyên
Abstract: Tây Nguyên là vùng đất có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Trong những năm gần đây, Tây Nguyên đã phát triển rất nhanh và đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Có được những kết quả đó là do trong thời gian vừa qua, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên (cụ thể là tỉnh Đắk Lắk) đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDT.3.20.Vai tro nguoi co uy tin_ĐBDT thieu so Tay Nguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 845,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.