Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/67455
Title: Hệ thống bài tập phát triển năng lực sử dụng từ ngữ tiếng Việt cho học viên Quân sự Lào
Authors: Nguyễn Thị Yến
Issue Date: 2018-12-03
Type: Luận án, luận văn
Extent: 179 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN_-_NGUYEN_THI_YEN_-_IN_CHINH_THUC_-_CHUAN_LAO.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32353
  • Size : 3,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_tom_tat_ve_nhung_diem_moi_cua_LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32353
  • Size : 514,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_-_TV_-_sau_PBK_(n).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32353
  • Size : 888,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_-TA_Sau_PBK_2_(n).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32353
  • Size : 854,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.