Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/67507
Title: Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam
Authors: Phan Thuỳ Linh
Issue Date: 2020-02-17
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học TDTT
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • 3._TRANG_THONG_TIN_VE_NHUNG_DONG_GOP_MOI_CUA_LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34732
  • Size : 217,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan_an_NCS_Phan_Thuy_Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34732
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom_tat_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34732
  • Size : 856,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.