Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67524
Title: Tổng hợp ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của trường Đại học kinh tế Quốc dân
Authors: Ban biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển
Keywords: Tổng hợp ý kiến
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành theo Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 1/2/2013, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức cho các đơn vị và cá nhân nhà khoa học trong trường đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, Tòa soạn Tạp chí Kinh tế và Phát triển xin giới thiệu Tổng hợp đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Trường.
Issue Date: 2013-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 189 tháng 3 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTPT.189.3.13.Y kien_du thao sua doi Hien phap 1992_truong ĐHKTQD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 615,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.