Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67781
Title: Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam
Authors: Vũ Thị Hoài Thu
Keywords: An ninh lương thực
Biến đổi khí hậu
Giảm nhẹ
Nông nghiệp
Thích ứng
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về nông nghiệp thông minh với khí hậu; thách thức của phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; một số khuyến nghị về phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2015-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTPT.220.10.15.Nong nghiep thong minh_khi hau_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 431,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.