Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67782
Title: Đổi mới tổ chức cung ứng dịch vụ công nông thôn
Authors: Đặng Thị Lệ Xuân
Keywords: Đổi mới
Cung ứng dịch vụ công
Dịch vụ công
Dịch vụ công nông thôn
Nông thôn
Abstract: Bài viết trình bày về dịch vụ công và dịch vụ công nông thôn; thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn ở một số địa phương; cơ sở khoa học cho việc triển khai đổi mới quản trị dịch vụ công nông thôn; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2015-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 220 tháng 10 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTPT.220.10.15.To chuc cung ung_dich vu cong_nong thon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 326,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.