Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Phi Hổ, Ngô Quang Thành-
dc.date.issued2015-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67786-
dc.description.abstractBài viết trình bày tổng quan nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu; kết quả phân tích và thảo luận; kết luận và gợi ý chính sách của ảnh hưởng của các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và phát triểnvi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.subjectThích ứngvi
dc.subjectThu nhập nông nghiệpvi
dc.subjectĐồng bằng sông Cửu Longvi
dc.titleẢnh hưởng của các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Longvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và phát triển số 221 tháng 11 năm 2015-
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.