Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67859
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTạ Thanh Tình-
dc.date.created2021-12-04-
dc.identifier.other06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67859-
dc.description.abstractTrong giai đoạn 2015 – 2020, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Trên địa bàn cả nước xuất hiện nhiều mô hình thanh tra giao thông hoạt động có hiệu quả. Vì vậy, việc đánh giá tình hình, kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực lực lượng thanh tra giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông trong thời gian tới có ý nghĩa quan trọng.-
dc.format.extent06 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectÙn tắc giao thôngvi
dc.subjectBảo đảm trật tựvi
dc.subjectAn toàn giao thôngvi
dc.titleĐể góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thôngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodhttps://www.tapchicongsan.org.vn/-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.