Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68097
Title: Hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị
Authors: Dương Thị Phương Anh, Lê Hải Lâm
Keywords: Môi trường
Quỹ bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường
Đầu tư
Cho vay ưu đãi
Tài chính xanh
Ngân hàng thương mại
Đầu tư cho môi trường
Abstract: Hệ thống các Quỹ bảo vệ môi trường là kênh dẫn vốn chính cho hoạt động đầu tư bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Nhằm mục đích đánh giá thực trạng và đưa ra một số khuyến nghị, bài viết được thực hiện thông qua thu thập kết quả hoạt động cho vay ưu đãi của 48 Quỹ BVMT tại Việt Nam
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Công nghệ ngân hàng 15/2021
Language: vi
Right: Tạp chí Công nghệ ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nganhang15.21-Vay uu dai bve moi truong tai VN1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.