Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68215
Title: Thực trạng cơ cấu lại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng Hoàng Thanh Nga
Keywords: Tín dụng
Tổ chức tín dụng
Việt Nam
Abstract: Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội ban hành ngày 12/12/2017 quy định, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng; tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Cơ cấu lại là quá trình trình chuyển đổi, sắp xếp và tổ chức lại từ cơ cấu cũ sang cơ cấu mới. Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là chuyển đổi, sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tháng 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.9.21-Thuc trang co cau to chuc tin dung_VNam hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.