Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68228
Title: Nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2019
Authors: Nguyễn Trọng Nghĩa
Keywords: Hiến pháp
Nhà nước pháp quyền
Quyền lực nhà nước
Xã hội chủ nghĩa
Cơ quan nhà nước
Nhân dân
Kiểm soát quyền lực
Cơ quan quyền lực nhà nước
Abstract: Bài viết đề cập đến cơ sở của việc hình thành nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước; Nội dung và một số biểu hiện cơ bản của nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước
Issue Date: 2021-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 16/2021
Language: vi
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND16.21-Ngt kiem soat QLNN1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.