Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68342
Title: Tác động của đại dịch covid-19 đến lao động khu vực thành thị phi chính thức ở Việt Nam
Authors: Vũ Thị Thái Hà
Keywords: Đại dịch Covid-19
Lao động
Thành thị
Phi chính thức
Việt Nam
Abstract: Tại Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo đại dịch có thể ảnh hưởng đến sinh kế của 4,6 đến 10,3 triệu lao động. Trong đó, nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất chính là lao các tác động khu vực thành thị phi chính thức. Để làm rõ hơn vấn đề này, bài viết tập trung phân tích động của đại dịch COVID-19 đến việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống của lao động khu vực thành thị phi chính thức ở Việt Nam, từ đó đưa ra một vài hàm ý chính sách giải quyết khó khăn cho nhóm lao động này.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.