Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68346
Title: Ảnh hưởng của Covid-19 tới "tam nông" của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Bùi Thị Thanh Hương
Keywords: Covid-19
Tam nông
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Trung Quốc là nước phát hiện ca mắc Covidd-19 đầu tiên trên thế giới, giai đoạn đầu vào đầu năm 2020 dịch bệnh đã ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề đến nền kinh tế Trung Quốc nói trong đó có "tam nông", nhưng có thể nói, đến nay Trung Quốc đã khôi phục và phát triển nền kinh tế ở trạng thái bình thường mới. Phân tích những ảnh hưởng cả mặt tiêu cực và tích cực đối với "tam nông" do Covid-19 mang lại có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số 599 tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.599.10.21.Anh huong Covid 19_tam nong_Trung Quoc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.