Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68456
Title: Một số khó khăn, vướng mắc trong điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa
Authors: Lại Trúc Quỳnh, Lại Kiều Anh
Keywords: Điều tra
Vụ tai nạn giao thông
Đường thủy nội địa
Abstract: Hậu quả tai nạn giao thông đường thủy nội địa là rất lớn, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông mà còn gâv thiệt hại về tài sản, phương tiện, công trình liên quan. Do đó, nhiệm vụ điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật các vụ vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy nội địa là một yếu tố tất yếu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ở nước ta.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.