Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/68460
Title: Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNCVNN) tại Việt Nam
Authors: Ngô Chín
Issue Date: 2020-09-16
Type: Luận án, luận văn
Extent: 231 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._LUAN_AN__NCS_NGO_CHIN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35993
  • Size : 4,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._TOM_TAT_LUAN_AN_TS__TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35993
  • Size : 977,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._TOM_TAT_LUAN_AN_TS__TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35993
  • Size : 721,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Diem_moi_cua_LATS_TV.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35993
  • Size : 18,59 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 5._Diem_moi_cua_LATS_TA.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35993
  • Size : 15,8 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.