Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68619
Title: Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty niêm yết
Authors: Đỗ Lê Phương
Keywords: Chứng khoán
Đòn bẩy tài chính
Tài chính
Công ty niêm yết
Abstract: Bài viết tìm hiểu sự tác động của đòn bẩy tài chính lên "sức khỏe" tài chính của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro tài chính trong quá trình vận hành.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.9.21.Anh huong_don bay_tai chinh_cong ty niem yet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.