Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68624
Title: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Thị Thu Lan
Keywords: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp
Việt Nam
Người lao động
Abstract: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bù đắp những tổn thất về mặt tài chính để người lao động duy trì cuộc sống khi mất việc làm, mà còn tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động khi được tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề miễn phí, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.9.21.Chinh sach_bao hiem that nghiep_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.