Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68627
Title: Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức ở Việt Nam
Authors: Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Vân Anh
Keywords: Bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội
Phi chính thức
Việt Nam
An sinh xã hội
Người lao động
Abstract: Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là "tấm lá chắn" bảo vệ cho người lao động gia đinh họ trước các rủi ro bị mốt hoặc giảm thu nhập. Với một quốc gia đũng phát triển như Việt Nam việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nói chung; người lao động khu vực phi chính thức nói riêng có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội quốc gia; đảm bảo công bằng xã hội giữa những người lao động ở các khu vực kinh tế; đảm bảo đời sống người lao động, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 2 số 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.9.21.Giai phap_bao hiem xa hoi_phi chinh thuc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.