Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68632
Title: Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay
Authors: Võ Hữu Phước, Trương Thị Thu Hương
Keywords: Phát triển nông nghiệp xanh
Việt Nam
Nông nghiệp
Nông nghiệp xanh
Phát triển bền vững
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu các yếu tố cấu thành của nông nghiệp xanh, cơ chế, chính sách và thực trạng phát triển nông nghiệp xanh Việt Nam hiện nay, bài viết nhận diện những "điểm nghẽn" trong quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam tiến tới nông nghiệp xanh. Từ đó, đề xuất các bền giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 2 số 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.9.21.Nong nghiep xanh_VNam_boi canh VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.